Druhé vítězství v případu prostějovské firmy Gala

22. 6. 2017 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování Právní přezkum územních plánů

V říjnu loňského roku jsme psali o úspěchu, kterého se nám podařilo dosáhnout pro našeho klienta, společnost GALA a.s., tradičního prostějovského výrobce míčů a galanterie. Tím úspěchem bylo zrušení části územního plánu Prostějova, který ohrožoval její podnikání, když nebral v úvahu existenci výrobního areálu společnosti a místo něj do budoucna počítal s obytnými domy. Po zamítavém postoji krajského soudu v Brně jsme právní bitvu vyhráli u Nejvyššího správního soudu, který se tehdy přiklonil na naši stranu s tím, že uzemní plán neměl ignorovat stávající využití území.

Areál společnosti GALA stojí ve městě od 70. let a v posledních letech firma masivně investovala do jeho modernizace. Tyto investice by v případě existence původní, nyní už neplatné regulace v územním plánu, byly znehodnoceny, protože jakoukoliv další výstavbu v areálu by stavební úřad zamítl.  

Nyní úspěch pokračuje, když po sérii jednání a podaných připomínek a námitek město Prostějov nakonec schválilo namísto zrušené části územního plánu jeho změnu v takové podobě, která umožňuje zachování a další rozvoj výrobního areálu GALA. Pro ni i pro nás je to důležité vítězství a úspěšné dokončení celé kauzy.

Jiří Nezhyba

Advokát, partner a vedoucí týmu veřejného práva

Potřebujete radu právníka ohledně územního plánování?

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám