Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší

23. 2. 2015 Pavel Černý Právo životního prostředí Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Na základě naší žaloby označil soud postup kraje za nezákonný.

Zastupovali jsme obyvatele Radvanic a Bartovic, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity. Obyvatelé Radvanic a Bartovic jsou tak dlouhodobě vystaveni negativním vlivům, které ohrožují jejich zdraví. Soud uznal, že tento stav je porušením práva žalobců na příznivé prostředí a na ochranu zdraví

Kompetence k vydání plánu s konkrétními opatřeními pro ochranu ovzduší pro oblast Radvanic a Bartovic, resp. celé ostravské aglomerace, přešla v průběhu projednávání žaloby na Ministerstvo životního prostředí. Z rozsudku i legislativy vyplývá, že by takový plán mělo ministerstvo bezodkladně vydat. K tomu však stále nedošlo.

Pavel Černý

Advokát, partner

Ozvěte se nám