Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.  

Není žádným tajemstvím, že české stavební právo je komplikované a povolovací procesy trvají déle, než je nutné. Volbou správného postupu a preventivní opatrností vám můžeme ušetřit mnoho času a energie. Co děláme nejčastěji: 

Povolovací řízení

Navrhujeme nejrychlejší postupy při povolování stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení). Zajišťujeme podkladová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Vyhodnocujeme právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhujeme jejich vypořádání. Více >>>

Územní plány

Poskytujeme konzultace ve všech fázích pořizování územních plánů s cílem, aby přinášely kvalitní řešení pro obec a její občany a obstály při přezkumu. Zastupujeme obce před soudy.  Více >>>  Zároveň pomáháme firmám a obyvatelům obcí v tom, aby nové územní plány respektovaly jejich individuální legitimní zájmy. A pokud územní plán práva klientů omezuje, zastupujeme je při jejich přezkumu. Více >>>

Posouzení právního stavu nemovitostí

Posuzujeme právní stav nemovitostí a důsledky případných právních vad. Sestavujeme kupní, zástavní a další smlouvy, případně za klienty převezmeme komunikaci s katastrálním úřadem. Více >>> 

Smlouvy o dílo

Sestavujeme smlouvy o dílo s architekty a stavební firmou tak, aby vhodně specifikovaly celkovou cenu, kvalitu provedení a vlastnosti díla. Snažíme se předvídat nečekané – kdo zaplatí vícepráce, jak se budou řešit chyby na straně subdodavatele nebo skryté překážky v místě stavby.

Obraťte se na nás

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám.

Reference

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger
předseda představenstva GALA a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

Ozvěte se nám