Martin Maňák

Martin Maňák

Advokát, prokurista a vedoucí týmu energetiky

Frank Bold je progresivním týmem právnikú, kterých práce přesahuje hranice běžné advokacie. Právníci Frank Bold sledují nejnovější trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojú energie a tím přispívají k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti. A to je to, co mě nabíjí energií a umožňuje mi těšit se do práce každý den.“

Martinovou hlavní specializaci je zejména obchodní, občanské a energetické právo. Nejčastěji poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva (převody energetických celků a smluvní zajištění jejich výstavby, nastavení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, e-commerce, licenční smlouvy v oblasti IT), zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních (zejména spory vzniklé z podnikatelské činnosti) a v řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem (udělování, změny a rušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích). Podílel se taky na přípravě komentáře k zákonu o registru smluv.

Martin vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia absolvoval stáž v pražské pobočce významné mezinárodní advokátní kanceláře a absolvoval studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Po ukončení studia na univerzitě začal pracoval jako advokátní koncipient ve známé brněnské advokátní kanceláři. Pro advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o. začal pracovat jako advokátní koncipient v roce 2014, přičemž v současné době figuruje jako její trvale spolupracující advokát.

 

Prosumer neboli samospotřebitel - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

11. October 2017, 15:27 Martin Maňák Energetika

Co by měla obsahovat metodika pro vkládání smluv do registru?

16. May 2017, 13:12 Martin Maňák Registr smluv - školení a právní služby Právo pro veřejnou správu Helpdesk k registru smluv

Chybějící přepěťová ochrana u FVE - odpovědnost za škodu pohledem právníka

18. April 2017, 11:35 Martin Maňák Energetika

Dopad zákona o registru smluv na oblast vědy, výzkumu a inovací

19. October 2016, 13:15 Martin Maňák Právo pro byznys a inovace Právo pro veřejnou správu Smlouvy ve výzkumu Registr smluv - školení a právní služby Ochrana know-how

Registr smluv a zdravotnická zařízení

10. August 2016, 15:52 Martin Maňák Registr smluv - školení a právní služby Právo pro veřejnou správu

Podpora OZE v Itálii a Portugalsku má schválenou notifikaci. Kdy přijde na řadu ČR?

9. May 2016, 07:56 Martin Maňák Energetika

Co čekat od novelizace a návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

26. April 2016, 22:13 Martin Maňák Právo pro byznys a inovace Smlouvy ve výzkumu Ochrana know-how

Výrobci baterií volají po právní úpravě akumulace elektrické energie

14. April 2016, 09:55 Martin Maňák Energetika

Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

3. March 2016, 23:33 Martin Maňák Registr smluv - školení a právní služby Právo pro veřejnou správu

Registr smluv: všechny smlouvy písemně

3. March 2016, 23:25 Martin Maňák Registr smluv - školení a právní služby Právo pro veřejnou správu

Ozvěte se nám